Betül Rana Çelik

Betül Rana Çelik

Betül Rana ÇELİK, Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünden onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Öğrenciliği sırasında Kim Psikoloji, Mizmer, Bahçelievler RAM ve Virgül Psikoloji’de stajyer olarak görev almış, alana dair saha çalışması deneyimi edinmeye bu dönemde başlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim Merkezi’nde atölye eğitmeni olarak yarı zamanlı çalışmış bu esnada çocuk-aile ilişkileri üzerinde deneyim kazanmıştır. Çeşitli Tübitak projelerinde mentor olarak görev almış ve çalışma alanını bilimsel temeller üzerinde oluşturmaya değer vermiştir. Psikolojik danışman olarak ilk danışanlarıyla da öğrencilik döneminde çalışmış ve süreçleri süperviyon kapsamında ilerletmiştir. Mezuniyetinin hemen sonrasında Bilfen Eğitim Kurumları’nda Psikolojik Danışman olarak çalışmaya başlamış, bu süreçte 11-14 yaş arası ergenlik döneminde olan çocuklarla özellikle kaygı, stres, gelişimsel faktörler, istendik davranış edinimi süreçleri üzerine çalışmıştır. Yükseköğrenimine devam etmek üzere sonrasında buradaki görevinden ayrılarak İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da Psikolojik Danışmanlık üzerine olan yüksek lisans programına kabul edilmiştir. Uzmanlık sürecine dair çalışmalarını yürütürken aynı zamanda çalışma hayatına Virgül Psikoloji bünyesinde Psikolojik Danışman olarak devam etmiş ve danışan görmeyi sürdürmüştür. Her iki üniversitesinde de hümanist ekolde bir eğitimle yetiştirilmiştir. Daha sonrasında eğitmenliğini Uzman Klinik Psikolog Ali Rıza Tunur’un yaptığı Psikanalitik Psikoterapilerde İç Elektik Yaklaşım eğitimini almaya başlamıştır. Bu esnada Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sertifikalandırılan ve eğitmen kadrosunu Marmara Psikolojik Danışmanlık bölümü akademisyenlerinin oluşturduğu Aile Danışmanlığı Programı tamamlayarak Aile Danışmanı olmuştur. Dinamik Yönelimli Psikoterapi yaklaşımlarını benimsemiş ve bu alandaki eğitim/vaka çalışmalarına yönelmiştir. Bu çalışma alanında, kişilik bozuklukları, duygudurum bozukluğu ve davranış problemlerinin temelinde erken dönem yaşantılarının yanında, gelişimsel dönemlerde meydana gelen travmatik yaşantıların neden olabildiği tezine katılmış ve uzmanlığını bu noktalar üzerinde geliştirmiştir. bireysel terapi, ergen terapisi ve çift/evlilik aile danışmanlığı alanlarında çalışmalarını klinik anlamda sürdüren Betül Rana Çelik, kişinin varoluşsal çıkmazlarını ve yaşantısal sapaklarını anlama, anlamlandırma sürecine eşlik etmeye Virgül Psikoloji çatısı altında devam etmektedir.

Daha kaliteli bir yaşam için

ilk adımı bugün atınz

Daha kaliteli bir yaşam için

ilk adımı bugün atın