Grup Terapileri

Grup Terapileri

virgul-psikoloji-uzmanliklarimiz-grup-retapileri-kanser

Kanser Hasta Yakınları Destek Terapi Grubu

virgul-psikoloji-uzmanliklarimiz-grup-retapileri-kanser

Hayatın içinde olumsuz olayların başımıza gelmeyeceğine inanarak yaşarız, zaten diğer türlüsü de pek keyifli bir hayat olmazdı fakat her şey insan için… Bazen, hiç beklemediğimiz anlarda hiç beklemediğimiz durumların içine düşebiliriz. Kanser de birçok insan için bu olumsuz durumlardan biridir. Duyduğumuzda genellikle önce bir şok süreci yaşarız, ardından yüzleşip kabullenmeye çalışırken, çevremizdeki hayatın olağan akışına yer yer öfkelenir, yer yer hüzünleniriz. Hem çaresiz hisseder hem de tıbbın çare olması için yakarırız.

Bu yoğun duyguları, zor süreci tek başınıza atlatmak zorunda değilsiniz; sizinle aynı süreçlerden geçen grup arkadaşlarınızla hem tıbbi konularda bilgi alışverişi yapabilir hem de bir profesyonel eşliğinde ruhunuzun alabileceği hasarı en aza indirgeyebilirsiniz.

Şiddete Maruz Kalan Bireyler Destek Terapi Grubu

virgul-psikoloji-uzmanliklarimiz-grup-retapileri-siddete-maruz-kalan

Şiddet birçok insanın sık sık karşılaştığı, karşılaşanlarınsa başkalarının aynı acıya maruz kaldığına çoğunlukla inanmadığı, öğrenilmiş çaresizliği de beraberinde getiren bir olgudur. Psikolojik şiddet, manipülasyon, mobbing gibi türevleri birçok alanda karşımıza çıksa da insanı en çok travmatize eden sevdiklerinden gelen fiziksel şiddettir. Beynimiz gibi bedenimizin de bir hafızası vardır ve bedende açılan yaralar en çok ruhlarımızı yaralar.

Psikolojik destek bu yaraların kapanmasına yardımcı olurken, gruptaki diğer bireylerin mücadele ediş biçimleri sizin de bu döngüden çıkmanıza yardımcı olacaktır. Şiddet mağduru bireyler zamanla hatayı kendilerinde aramaya meyilli hale gelirler, grup terapilerindeki dinamikler farkındalık kazanmak için kişiye önemli bir alan açar.

virgul-psikoloji-uzmanliklarimiz-grup-retapileri-siddete-maruz-kalan
virgul-psikoloji-uzmanliklarimiz-grup-retapileri-kayip-yas

Kayıp, Yas Süreçleri Destek Terapi Grubu

virgul-psikoloji-uzmanliklarimiz-grup-retapileri-kayip-yas
İnsan doğası gereği sorunlarla mücadele ederek bir çaresini bulmaya meyillidir fakat bazen çaresiz kaldığımız durumlarla da karşılarız. Birini kaybetmek veya kaybettiğimiz kişinin yerine kimseyi koyamadan yasını uzun süreler tutmak karşısında çaresiz kaldığımız durumlardandır. Kayıp ve yas süreçlerinde kaybın ruhsal yanlarıyla yüzleşmek, acıyı kabullenmek ve içselleştirmek mühimdir. Bir profesyonel yardımıyla; doğru sorularla ve aynı acıyı paylaşan grup üyelerinin desteğiyle bu zor süreçten alınan yaraların güçlendiren yanlarına odaklanılabilir; kişi bir daha asla eskisi gibi olamayacak olan yeni hayatına yoğunlaşıp yoluna devam edebilir.

HIV Pozitif, AIDS Bireyler Destek Terapi Grubu

virgul-psikoloji-uzmanliklarimiz-grup-retapileri-hiv-aisds

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında konuşmak, paylaşmak ve hatta hastalığı kabullenmek ‘cinselliğin’ tabu olarak algılandığı toplumlarda zor kelimesinin bile karşılayamadığı kadar çalkantılı bir süreç olabilmektedir. Kişi genellikle ilk şoku atlattıktan sonra hatayı kendinde aramaya, kendini suçlamaya başlar ve bu da beraberinde depresyonu getirebilir.

Kişinin içine kapandığı, çaresiz hissettiği bu döngüden çıkabilmesi için yalnız olmadığını grup dinamikleri içinde fark etmesi ve psikolojik destek alması hayati önem taşır. Kişi zamanla grup dinamiklerinden güç alarak normal hayatına uyum sağlayabilir, tıbben artık ölümcül olmayan bu hastalıklarla birlikte yaşamayı öğrenebilir ve yoluna eski gücünde devam edebilir.

virgul-psikoloji-uzmanliklarimiz-grup-retapileri-hiv-aisds
virgul-psikoloji-uzmanliklarimiz-grup-retapileri-lgbt

LGBTİ Bireyler Destek Terapi Grubu

virgul-psikoloji-uzmanliklarimiz-grup-retapileri-lgbt
İnsanlar doğdukları ülkeyi, ten renklerini, cinsiyetlerini, yönelimlerini, ailesini ve daha birçok özelliği seçemeden dünyaya gelirler. Kişiye özgü bu özellikler sebebiyle ayrımcılığa uğrayabilir, aile tarafından dışlanılabilir ya da kendi kimliğimizi kabullenmekte zorluklar yaşayabiliriz; LGBTI birey olmak bu zorluklarla karşılaşma ihtimalini artıran olgulardan biridir. Bazı bireyler ise bu zorluklara göğüs germek yerine ‘maskeler’ takarak kendilerini kamufle etmeyi tercih ederler. Bir Fransız atasözü der ki “Sır kadar ağır gelen başka hiçbir şey yoktur.” Bu ağırlıkların altında yaşamaya alışan bireyler, çoğu zaman ne kadar ezildiklerinin farkında dahi olmazlar. Destek grup terapisi LGBTI bireylere yalnız ya da yanlış olmadıklarını fark etmelerini sağlayan bir alan açarken, eşcinselliğin bilimsel yanlarının profesyonel eşliğinde konuşulabildiği bilgilendirici bir misyon da içerir. Her LGBTI birey bu özelliğini doğuştan getirmemektedir, kısmen küçük bir yüzde travmalara ya da kişilik bozukluklarına bağlı olarak bu yönelimi geliştirebilmektedir. Doğuştan olsun ya da olmasın LGBTI birey olmak tamamen doğal ve normaldir fakat beraberinde zorluklar getirdiği de ülkemiz açısından yadsınamaz bir gerçektir, bu yüzden destek grup terapisi LGBTI bireyler için önem taşımaktadır.

Depresyon/Yalnızlık Destek Terapi Grubu

virgul-psikoloji-uzmanliklarimiz-grup-retapileri-depresyon-yanlizlik

Depresyon kişinin hiçbir şey yapmak istememesi, süregelen bir mutsuzluk ve umutsuzluk hali olarak tanımlanabilir. Depresyondaki bireyler yalnız olmasalar dahi yalnız hissetmeye meyillidirler. Depresyon destek grup terapisi; depresyonun sebebi ve sonucu olan semptomların ortadan kalkmasında çok önemli rol oynamaktadır. Yalnız hisseden bireyler, grup dinamiklerinin yardımıyla zamanla bu histen uzaklaşır, evinden yani konfor alanından çıkmak istemeyen bireylere evden çıkmak için bir sebep verir, umutsuzluk hisseden bireylerse grupta kendi problemlerini paylaşarak grubun çözüm odaklı iletişimi sayesinde umuda dair düşünceler oluşturmaya başlarlar. 

Tüm bunların yanı sıra bir profesyonel eşliğinde kişinin problemlerine bakış açısı ele alınarak, depresyonun temel kaynağına kişinin çözüm üretebilecek bir gelişme göstermesi hedeflenir. Depresyonun psikolojik yanı olduğu gibi, nadir durumlarda sebep hormonel yani fizyolojik olabilmektedir. Ortada böyle bir durum varsa terapist bunu fark edip, psikiyatrist ve ilaç desteği ile grup terapinin sürdürülmesi tedavi etkisini büyük oranda kolaylaştırmaktadır. Depresyon çözümsüz gibi görülen, kişinin potansiyeline ulaşmasını engelleyen; tedavi edilebilir bir hastalıktır.

virgul-psikoloji-uzmanliklarimiz-grup-retapileri-depresyon-yanlizlik
virgul-psikoloji-uzmanliklarimiz-grup-retapileri-sinav-kaygisi

Ebeveynlerde Sınav Stresi Destek Terapi Grubu

virgul-psikoloji-uzmanliklarimiz-grup-retapileri-sinav-kaygisi
Evrimsel olarak soyumuzu yani genlerimizi çocuklarımızın devam ettireceğini içten içe hepimiz biliriz, bu yüzden daima çocuklarımız için en iyisini isteriz fakat bazen en iyi olan, en iyi olan değildir. Çocuklarımızın en ‘iyi’ kadar ‘kötü’ ile de tanışması, hayatın gerçekliğini öğrenmesi; ileriki yaşantıları için hayati önem taşımaktadır. Sınav döneminde ders çalışmayı ‘iyi’ olarak ele alır, sosyal aktivite veya bilgisayar gibi görece gereksiz aktiviteleri ‘kötü’ olarak tanımlarsak -ki genellikle bu şekilde tanımlıyoruz- doğal olarak çocuğumuzun hep iyi de kalmasını, yani ders çalışmasını isteriz. Ebeveynlerde sınav stresi grup terapisinde beynimizin sınırlandırılmış ödül ve haz mekanizmalarıyla daha verimli çalıştığı konusunda anne ve babaların bir profesyonel eşliğinde bilgilendirilmesi; her ebeveynin kendi çocukları özelinde yaşadığı stresli durumlarla baş etme yöntemleri geliştirmesi ve farklı okul, eğitim seçenekleri konusunda diğer grup üyeleriyle doğan iletişim sayesinde bilgilenmesi hedeflenmektedir. Çocuğunuz için bir adım atmaya önce kendinizden başlayın…

Ergenlik Süreçleri - Ebeveyn
Destek Terapi Grubu

virgul-psikoloji-uzmanliklarimiz-grup-retapileri-ergen
Ergenlik çocuklarımızın kişiliklerinin oturmaya başladığı, ileriki yaşantıları için muazzam önem taşıyan bir dönemdir. Bu dönemde ergenler: ebeveynlerle, kurallarla ve hatta sistemle çatışarak; kendilerine yeni bir benlik inşa etmeye çalışırlar. Üstelik bu dönemde hormonel düzeydeki artışlar sebebiyle; yanlış yakın dostluklar, cinsellik ya da hazza yönelik aktiviteler; sık mastürbasyon, aşırı kişisel bakım, hız tutkusu, alkol ya da madde kötüye kullanımı gibi davranışlar da görülebilir. Bu davranışlar genellikle ebeveynlere yönelik bir tepki olarak ortaya çıktığı için Ergenlik Süreçleri Destek Grup Terapisi ebeveynler için son derece önem teşkil etmektedir. Terapi sürecinde; her ebeveynin çocuklarının kişilik ve problemlerine özel olarak odaklanarak, hem hormonel, davranışsal süreç hakkında bilgi sahibi olmasını hem de ergenlikte olan bireyin sınırlarını belirlerken anne ve babaya karşı oluşabilecek kendiliğe zarar verici tepkilerin en aza indirgenmesi hedeflenmektedir. Çocuğunuz gelecekteki kendiliğini inşa ederken, en büyük etken sizlersiniz.
virgul-psikoloji-uzmanliklarimiz-grup-retapileri-ergen
virgul-psikoloji-uzmanliklarimiz-grup-retapileri-ayrilik

Ayrılık Destek Terapi Grubu

virgul-psikoloji-uzmanliklarimiz-grup-retapileri-ayrilik

Her ayrılık bir önceki ilişkinin sonucudur ya da bir sonraki ilişkiyi inşa eder. Bu sürecin bir profesyonel eşliğinde atlatılması, bir sonraki ilişkinin sağlıklı inşa edilmesine ya da mevcut ayrılığın daha sağlıklı bir ilişkiye dönüşmesine yardımcı olur. Ayrılık sürecinde ortaya çıkan anlatma ve anlaşılma ihtiyacı arkadaş ve dostlarla tam olarak karşılanamaz, bu da çoğu zaman eski sevgiliyle konuşma ihtiyacına dönüşür. Eski sevgiliye atılan bir mesaj, çözülemeyen sorunların üzerine inşa edilen yeni bir ilişkiye dönüşebilir ve bu da çoğu zaman aynı ayrılık döngüsünü beraberinde getirir. 

Ayrılık Destek Grup Terapisinde, çözülemeyen sorunların kaynakları üzerinde durarak; kişinin eski ilişkisini daha sağlıklı bir zeminde inşa etmesi ya da ayrılık süreciyle yüzleşerek gelecekteki ilişkisine sağlıklı bir zeminde başlaması hedeflenmektedir. Farklı kişilerle aynı döngülerin esiri olan bir aşk hayatı, kişinin potansiyeline ulaşmasının önündeki en büyük engeldir…

Daha kaliteli bir yaşam için

ilk adımı bugün atın

Daha kaliteli bir yaşam için

ilk adımı bugün atın