KİŞİLİK TESTLERİ
EĞİTİMİ

KİŞİLİK
TESTLERİ
EĞİTİMİ

 • SLC-90 Testi
 • Moudsley OKB Testi
 • Beck Depresyon Testi
 • Beck Anksiyete Ölçeği
 • Beck Umutsuzluk Ölçeği
 • Hamilton Depresyon Testi
 • Hacettepe Kişilik Edvanteri
 • Beier Cümle Tamamlam Testi

SLC-90 Testi •
Moudsley OKB Testi •
Beck Depresyon Testi •
Beck Anksiyete Ölçeği •
Beck Umutsuzluk Ölçeği •
Hamilton Depresyon Testi •
Hacettepe Kişilik Edvanteri •
Beier Cümle Tamamlam Testi •

AMAÇ

Eğitimimizin öncelikli amacı kişilik testlerinin içeriğinde neler olduğu ve test puanlarının nasıl değerlendirilmesi gerektiği hakkında bilgi kazandırmakla beraber gerekli uygulama ve tekniklerde eğitim sonunda yetkinlik kazandırmaktır.

TANITIM

Kişilik, bir kişinin düşünme, hissetme, davranma ve insanlarla iletişim kurma özelliklerinin sergilendiği ve bireyleri diğer bireylerden ayıran oldukça karmaşık bir örüntüden oluşan davranışlar bütünüdür. Bu davranışlar çevresel, sosyal, ruhsal faktörler çerçevesinde şekillenmektedir. Bu süreç içerisinde bireyin sergilediği davranışların doğru analizini ortaya çıkaracak birçok test veya uygulama bulunmaktadır. Eğitimimizin ana konusu olan kişilik testlerinin temel amacı da bu doğrultudadır.

EĞİTİM TARİHİ: 

22.05.2021, 21:00-23:00

23.05.2021, 21:00-23:00

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Eğitimin içeriğinde yer alan testler

 • SLC-90 Testi
 • Moudsley OKB Testi
 • Beck Depresyon Testi
 • Beck Anksiyete Ölçeği
 • Beck Umutsuzluk Ölçeği
 • Hamilton Depresyon Testi
 • Hacettepe Kişilik Edvanteri
 • Beier Cümle Tamamlam Testi
SLC-90 TESTİ

Psikolojik ve bedensel belirtileri, bireyin içinde bulunduğu zorlanmanın ya da yaşadığı olumsuz stres tepkisinin düzeyini ölçmeye yönelik psikiyatrik bir tarama ölçeğidir. Ölçeğin 9 ayrı belirti grubunu yansıtan 9 alt ölçeği bulunmaktadır. Ayrıca  suçluluk duyguları, yeme sorunları ve uyku ile ilgili sorunları değerlendiren maddelerden oluşan bir ek ölçeği de bulunmaktadır.

MOUDSLEY OKB TESTİ

Maudsley Obsesif Kompulsif belirti ölçeği obsesyonlar (takıntıları) ve kompulsiyonları test etmek amacıyla geliştirilmiştir. 13 yaş ve üzeri bireylere uygulanmaktadır. Testten yüksek puanlar alma çoğunlukla obsesyon (takıntı) hastalığına işaret ederken, bazı obsesif olgular düşük puan alabilmektedir

BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ

Beck Depresyon Ölçeği, depresyonun karakteristik özelliklerini ve semptomlarını değerlendirmek için kullanılan bir ölçektir. Kişi kendi kendine doldurabilmekte herhangi bir uygulayıcı klinisyen gerektirmez. 21 sorudan oluşmaktadır. 13 yaş ve üzeri bireylere uygulanmaktadır.

BECK UMUTSUZLUK ÖLÇEĞİ

Beck Umutsuzluk Ölçeği, genç ve yetişkin bireylerin geleceğe dönük beklentilerini ve geleceğe dair olumsuz bakış açılarının skorlandığı bir ölçektir. 17-80 yaş arası bireylere uygulanmaktadır. 20 maddeden oluşmakta ve toplam puanın yüksekliği, umutsuzluk düzeyinin yükseklik derecesini göstermektedir.

HAMİLTON DEPRESYON TESTİ

Hekimlerin hastalardaki depresyonun şiddetini ölçmek için kullanabilecekleri 17 soruluk bir testtir. Son bir hafta içerisinde yaşantılanan depresyon semptomlarını sorgulamaktadır. Hamilton Depresyon Testi ilk kez hastanede yatan hastalar için geliştirilmiş olup daha çok depresyonun melankolik ve fiziksel semptomları üzerinde durur.

HACETTEPE KİŞİLİK ENVANTERİ

Hacettepe Kişilik Edvanteri bireylerin sosyal ve genel uyum düzeylerini, sahip oldukları kişilik problemlerini görmek ve rehberlik, psikoterapi, psikiyatrik ihtiyaçlarına yönelik veri elde etmek için uygulanmaktadır. Ayrıca klinik ve normal vakaları teşhis etmek ve ruh sağlığı taramaları yapmak amacıyla da kullanılmaktadır. 14 yaş ve üstü her bireye uygulanabilir.

BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ

Beier Cümle Tamamlama Testi, birey ve gurupların genel tutumlarını, eğilimlerini ve isteklerini belirlemek amacıyla geliştirilmiş bir testtir. Herhangi bir etkilenme ya da yardım söz konusu olmadığından, cümleler tamamen bireyin tutum ve davranışları ile iç dünyasını sergilemektedir. Testin A ve B olmak üzere 2 adet formu bulunmaktadır. Projektif bir teknik olduğundan uzmanlık gerekmektedir.

EĞİTİM TARİHİ: 

22.05.2021, 21:00-23:00

23.05.2021, 21:00-23:00

EĞİTİM YERİ:

Zoom üzerinden yapılacaktır

EĞİTİM ÜCRETİ:

200 TL

KONTENJAN:

20

MATERYAL:

Test materyalleri online olarak eğitim sonunda paylaşılacaktır.

EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE

Eğitim tamamlandıktan sonra her bir testle ilgili uygulama örneği eğitimciye iletilip değerlendirildikten sonra Virgül Psikoloji onaylı uygulayıcı sertifikası verilecektir. Eğer katılımcı testleri uygulamazsa katılımcı sertifikası verilecektir.

Daha kaliteli bir yaşam için

ilk adımı bugün atın

Daha kaliteli bir yaşam için

ilk adımı bugün atın