Bahar Dicle Aslan

Bahar Dicle Aslan

Psikolog Bahar Dicle ASLAN Antalya’da doğup büyümüş ve ilkokul ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. Psikoloji lisans eğitimini 2018 yılında Yakın Doğu Üniversitesi’nde tam burslu olarak tamamlamıştır. Lisans sürecinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde stajını yapmış, burada belirlenen rotasyon programı kapsamında poliklinik görüşmeleri, adli heyet vaka görüşmeleri, yataklı servis, amatem, çocuk- ergen ruh sağlığı ve hastalıkları gibi bölümler olmak üzere pek çok alanda deneyim kazanma fırsatı bulmuştur. Bunların yanında eğitim programı dahilinde pek çok psikolojik bozuklukla ilgili seminerlere katılmıştır. Lisans eğitimini “KKTC Girne Bölgesi Anksiyete Yaygınlığının Yaşam Kalitesi ve Kültürlenme ile İlişkisi” konulu tez çalışmasıyla bitirmiştir.  

Mezun olduktan sonra bir özel eğitim merkezinde bir süre çocuklarla çalışma fırsatı bulmuşsa da daha çok ergen ve yetişkin bireylerle çalışmaya yönelmiştir. Lisans sürecinden beri psikanalitik yönelimli terapilere ilgi duymuş ve bu alandaki eğitimlere, konferanslara, çalışmalara katılmıştır. “Psikanalitik Psikoterapiler” temel eğitimini Bahattin Göktan’dan almış; 2018-2020 yılları arasında 360 saatlik “Psikanalitik Psikoterapilerde İç Eklektik Yaklaşım” eğitimini Ali Rıza Tunur’dan almıştır.

Şu an Virgül Psikoloji-Koç Holding işbirliğindeki projede terapi desteği sağlamakta ve haricen ergen ve yetişkinlerle terapilerini sürdürmektedir.

Daha kaliteli bir yaşam için

ilk adımı bugün atınz

Daha kaliteli bir yaşam için

ilk adımı bugün atın