PROFESYONEL GÖZDEN ‘İLİŞKİ’

İlişki, özel bir bağlamda, kişiler arasında oluşan, duygu düşünce ve davranışlarla belirlenen, çeşitli ihtiyaçlara cevap bulmaya yönelik bir alışveriş sürecidir. Bireyler pek çok sebeplerle, çeşitli kişilerle ilişkiler içinde yer alırlar. Eş ilişkileri, anne-baba ilişkileri, anne-çocuk ilişkileri, kardeş ilişkileri, öğretmen-öğrenci ilişkileri, patron-çalışan ilişkileri vs… Farklı tipteki tüm ilişkilerin birçok benzer özellikleri mevcuttur. Ancak bu yazıda özellikle […]