Travmalar yaşandığı anda nöronlar sayesinde beyine işlenir ve orada depolanır. Kişi, bu travmayı unuttuğunu düşünse bile bilinçaltında o travma kalmaya devam eder. Günlük bir olay gibi nitelendirilebilecek bir olay bile bu travmayı tetiklemeye sebep olabilir. Kişi, yaşadığı kötü olayı ve hislerini hatırlamıyor olabilir. Bu yüzden tetiklenen düşüncelerini anlamlandıramayabilir.

Yaşanan bu travma çağrışımları kişide yıkıcı bir etkiye sebep olabilir. Böyle durumlarda EMDR terapisine başvurmak travmanın çözülmesine katkı sağlar. EMDR terapisi başlıklara ayrılarak daha iyi açıklanabilir.

  • EMDR Terapisi Nedir?
  • EMDR Terapisi Nasıl Yapılır?
  • EMDR Sonrasında Gelişen Süreç
  • EMDR Terapisinin Faydaları

 

EMDR TERAPİSİ NEDİR?

EMDR, psikoterapist Francine Shapiro tarafından geliştirilen güçlü bir travma arkası tedavi yöntemidir. Daha açık bir şekilde “Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme” olarak adlandırılır. Göz hareketleriyle çift yönlü uyarımlar gerçekleştirilerek beyinde depolanmış şekilde duran travmaya ulaşılır. Travmatik anı ile yeni çağrışımlar elde edilerek anının yeniden işlenmesi sağlanır.

EMDR terapisi genelde kişinin şu anda yaşadığı problem üzerinden tanımlanır. Sonrasında terapistin yardımıyla bu probleme sebep olan geçmiş anılar gün yüzüne çıkarılır. Kötü deneyimlerin şu an ortaya çıkan dışavurumu ile bağlantı kurulur. Kişi, bu sayede içgörü kazanarak gelişim sağlar.

Psikolojik, cinsel veya fiziksel travmalar yeniden işlenerek kişinin yaşadığı duygu durumuyla barışması sağlanır. Örneğin, travmanın yarattığı güvensizlik veya “tehlikedeyim” düşüncesi yerine “artık güvendeyim” düşüncesi işlenebilir. Bu aşamada kişi travmasıyla yüzleşerek kendine zarar veren inanışlarından vazgeçme potansiyeline sahiptir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

EMDR TERAPİSİ NASIL YAPILIR?
EMDR ile Ram uykusunun süreçleri benzerlik göstermektedir. Ram uykusu, beyine bilgi işlendiği uyku sürecidir. Hızlı göz hareketleri ile rüya görme aşamasında beyindeki bilgi işlenir. EMDR ise göz hareketleriyle beyindeki bilginin işlenmesini ve duyarsızlaşmasını sağlar.

EMDR terapisi 8 aşamadan oluşur. Terapi üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) olarak ele alınır. Kişinin geçmişteki kötü anıları tekrar işlenerek o anıya karşı duyarsızlaşması sağlanır. Daha sonra güncel semptomların üzerine çalışılarak bu semptomlar ortadan kaldırılır. Son olarak, gelecekte yaşanabilecek benzer sorunlara karşı kişinin yeni bakış açısını yönlendirdiği çalışmalar yapılır.

EMDR SONRASINDA GELİŞEN SÜREÇ
Yapılan 20’ye yakın araştırma sonucunda EMDR uygulanan kişilerin çoğunda travma sonrası stres belirtilerinin azaldığı gözlenmiştir. Bazı kişiler seans sonrasında yoğun ve yeni hisler yaşamaya başlamıştır. Bunun sebebi EMDR’ın güçlü bir terapi olmasıdır. Böyle durumlarda kişinin kaygılanması ve kafasının karışması normaldir. Ancak bu belirtiler iyileşme sürecinin devamı niteliğindedir.

Danışanın, seanstan sonraki hislerini terapistiyle paylaşması güvenli bir iyileşme sürecini destekler.

EMDR TERAPİSİNİN FAYDALARI
EMDR, şimdiye kadar geniş yaş aralığı içerisinde yaklaşık 2 milyon kişinin çeşitli psikolojik rahatsızlıklarının tedavi edilmesine katkı sağlamıştır. Kişi, kendinde nedenini bilmediği ve anlamlandıramadığı bazı problemlere sahip olabilir. Bu belirsizlik kişiyi daha büyük psikolojik problemlere sürükleyebilir. Bu noktada, EMDR terapisi bir dışa vurum olan problemin ana sebebine ulaşır ve sorunun çözülmesini sağlar.

EMDR terapisinin ne kadar güçlü olduğunu anlatan birkaç vaka örneği verilebilir. Vajinismus hastalığına sahip genç bir danışanın çocukluğunda yaşadığı taciz olayı EMDR sayesinde keşfedilmiştir (Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız). Ayrıca obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilerin ilaç tedavisiyle birlikte EMDR terapisi aldıklarında iyileşme sürecinin daha hızlı olduğu gözlenmiştir (Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız).

Bunlara ek olarak savaş travmalarının, doğal afetlerin, büyük kazaların, taciz gibi ciddi travmaların etkisi EMDR sayesinde azaltılabilmektedir. Bunların yanı sıra günlük hayatta yaşanan ve belki de kişi için “travma” olarak nitelendirilmeyen olumsuz olayların etkisi de EMDR ile çözülebilir.