ALDATMA

ALDATMA

Aldatmanın birçok farklı nedene sahip olabileceği inkâr edilemez bir gerçektir. Aldatma eylemi, yüksek ihtimalle iyileştirilmeyi bekleyen psikolojik bir veya birkaç problemin dışa vurumudur. Kişi, hayatındaki bazı boşlukları aldatma yoluyla doldurmaya çalışıyor olabilir. Bu boşlukların duygusal veya fiziksel doyum eksiklerinden kaynaklanması mümkündür. Önemli olan aldatma eyleminin neden yapıldığı incelenmeli ve bu sebeplerin derinine inilmelidir.

 • Aldatma Nedir?
 • Neler Aldatmaya Girer?
 • İstemeden Aldatmak
 • Aldatma Türleri Nelerdir?
  • Fiziksel Aldatma
  • Duygusal Aldatma
  • Hem Fiziksel hem Duygusal Aldatma
 • Sürekli Aldatma Eğilimi

Aldatma Nedir?
Aldatma bir kaynakta “Aldatma veya sadakatsizlik; evli ya da duygusal veya cinsel bir ilişki içerisindeki taraflardan birinin bir başka kişi ile ilişkiye girmesi.” olarak tanımlanmaktadır. Bu ilişki sadece duygusal, sadece fiziksel veya hem duygusal hem fiziksel şekilde olabilmektedir. Elbette bu tanım çiftler arasındaki anlaşmaya göre veya kültürlere göre değişiklik gösterebilir.

Neler Aldatmaya Girer?
Güven olgusu birçok ilişki için en önemli kavramlardan birisidir. Güven temeli üzerine inşa edilen ilişkiler daha sağlam adımlarla ilerlemektedir. Ancak, güven duygusunu zedeleyen davranışlar ilişkilerin yara almasına sebep olabilir. Kişinin partnerini kandırması veya aldatması güven duygusunun yitirilmesi ile sonuçlanabilir.

İstemeden Aldatmak
Bazı durumlarda kişi, yaptığı davranışın hatalı olduğunu bilerek ve kendini haklı çıkarmaya çalışmaksızın aldatma davranışını sergileyebilir. Hatta yaptığı davranış yüzünden bir bedel ödeme ihtimalini düşünüyor ama buna rağmen kendine engel olamıyor olabilir. Kişinin içinde, yüksek ihtimalle, ilk çocukluk evresinde veya gelişim evrelerinden birinde doyuma ulaşamamış bir yanı kalmış olması mümkündür.

Doyuma ulaşamamış her isteğimiz içimizde bir boşluk açma gücüne sahiptir. Kişi istemese bile bu boşlukları doldurmak için hatalı davranışlarda bulunabilir. Yapılan davranışın hata derecesinden çok ‘bu davranış hangi boşluğu doldurmak için yapıldı’ sorusuna odaklanılmalıdır.

Aldatma Türleri Nelerdir?
Aldatma üç farklı tür şeklinde gerçekleşebilir. Bunlar duygusal aldatma, fiziksel aldatma ve hem fiziksel hem duygusal aldatma olarak karşımıza çıkar.

 • Duygusal aldatma, fiziksel temasın şart olmadığı, kişinin partneri dışında birine duygusal yakınlık hissettiği ve aşık olduğu bir aldatma türüdür.
 • Fiziksel aldatma, kişinin partneri dışında biriyle, cinsel olarak, fiziksel temasta bulunması ve cinsel ilişkiye girmesidir.
 • Hem fiziksel hem duygusal aldatma ise kişinin partneri dışında birisine karşı romantik duygular beslemesi ve bununla birlikte o kişiyle cinsel birliktelikte bulunmasıdır.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Sürekli Aldatma Eğilimi
Bir kişi aldatma eyleminde bulunduğunda genelde toplum tarafından o kişiye güven olmayacağı ve yine aldatabileceği yönünde yorumlar yapılır. 2017’de gerçekleştirilen bir araştırma bu kanıyı destekler niteliktedir. Araştırmanın sonucu olarak eşini bir kere aldatan kişilerin hiç aldatmayan kişilere oranla aldatma ihtimalinin 3 kat daha fazla olduğu saptanmıştır.

Aldatan kişinin bu davranışının altında psikolojik bir problem yatabileceği ihtimali her zaman düşünülmelidir. Ancak ilişkiye ve partnere verilen zarar göz ardı edilemeyeceği için bu tarz durumlarda çift terapisi ve/veya bireysel terapiye başvurulmasında fayda vardır.